Ribotos atsakomybės akcinės bendrovės

Ribotos atsakomybės akcinės bendrovės (LLC) steigimas Nyderlanduose

Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (BV – besloten vennootschap) yra populiariausias subjektas tarptautinėse struktūrose, kuris naudojamas finansavimo, ūkio arba autorinėse įmonėse. Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (LLC) yra lyginama su Amerikos ribotos atsakomybės akcine bendrove (LLC) arba Vokietijos ribotos atsakomybės akcine bendrove (GmbH). Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinės bendrovės (LLC) steigimas idealiausiai tinka verslininkams, kurie nori įsteigti ar tęsti verslą Nyderlanduose. Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (LLC) siūlo privačios atsakomybės teisinį apribojimą ir geresnes sąlygas nei ūkinės bendrovės ar individualios įmonės, ypač, jei verslas yra vykdomas tarptautiniu mastu.

Kas yra Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (LLC)?

Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (LLC) yra kompanija padalinta į akcijas. Šios akcijos gali būti lengvai perleidžiamos ir privačiai registruojamos. Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinė bendrovė (LLC) gali būti įsteigta vieno ar daugiau „steigėjų”, kurie turi būti arba individualūs ir / arba juridiniai asmenys. Bendrovei yra leidžiama turėti akcininkus, kurie taip pat yra ir valdybos nariai. Tiek individualūs asmenys, tiek bendrovės gali būti (tik) bendrovės steigėju, taip pat valdytoju. Nesvarbu, ar šis asmuo ar subjektas yra Nyderlandų pilietis ar užsienietis. Dar vienas Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinės bendrovės (LLC) privalumas yra tai, kad minimalus įstatinis kapitalas siekia 0,01 EUR.

Reikalavimai

Steigiant Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinę bendrovę (LLC), Jūs turite:

  • Pasirinkti bendrovės pavadinimą;
  • Nuspręsti, kas bus akcininkas (-ai) ir nustatyti akcinio kapitalo dydį;
  • Gauti adresą Nyderlanduose;
  • Parengti ir pasirašyti steigimo aktą (žiūrėti žemiau);
  • Registruoti Nyderlandų ribotos atsakomybės bendrovę (LLC) prekybos rūmų prekybos registre.

Registravimo aktas, steigiant Nyderlandų ribotos atsakomybės akcinę bendrovę (LLC)

Registruojant naują bendrovę prekybos registre reikia pridėti registravimo aktą. Šiame akte turėtų būti:

  • Įstatų kopija;
  • Turi būti pateikta pažyma apie apmokėtą ir išleistą akcinį kapitalą;
  • Trumpas aprašymas toks kaip: pavadinimas, adresas ir kiti steigėjų arba visų valdybos narių duomenys;
  • Kiekvieno generalinio direktoriaus valdžios aprašymas, atstovaujant ir įpareigojant bendrovę.

Kas dar? Atidaryti banko sąskaitą

Jūs taip pat turite atsidaryti Nyderlandų banko sąskaitą. Jūs gausite Nyderlandų mokesčių mokėtojo numerius. Prireikus, šie numeriai bus išduoti Nyderlandų mokesčių institucijų

Contact

Reikia daugiau informacijos apie ribotos atsakomybės akcinės bendrovės (LLC) steigimą Nyderlanduose? Prašome nedvejodami susisiekite su mumis žemiau esančiais kontaktais.